欢迎进Allbet欧博官网,欧博官网是欧博集团的官方网站。Allbet欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

首页八卦正文

Đánh bạc(www.vng.app):Bài học từ thành tựu và tầm nhìn, định hướng phát triển kinh tế đến năm 2030

admin2022-11-116tài xỉu bóng đá

lô đề(www.vng.app):lô đề(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。lô đề(www.vng.app)game tài Xỉu lô đề online công bằng nhất,lô đề(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

(Tiếp theo kỳ trước)

*NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Qua gần 26 năm từ ngày tái lập tỉnh, đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo xây dựng, phát triển nền kinh tế kết hợp nông - lâm nghiệp hòa chung với nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) của cả nước. Tuy đã đạt những thành tựu nhưng cũng còn không ít tồn tại, khuyết điểm. Song phải ghi nhận, toàn Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, tích cực, năng động, sáng tạo, không chủ quan, duy ý chí; vận dụng các quy luật khách quan về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; nhận thức và giải quyết tốt các mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất với xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất; giữa tuân theo các quy luật của thị trường và bảo đảm định hướng XHCN phù hợp từng giai đoạn phát triển của mỗi địa phương và của tỉnh…

Hội đủ yếu tố của nền KTTT hiện đại

Đến nay, nền kinh tế của tỉnh đã có đầy đủ yếu tố của một nền KTTT hiện đại, hội nhập quốc tế và những yếu tố bảo đảm là nền kinh tế có nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế. Về sở hữu, có sở hữu tư nhân trong và ngoài nước, sở hữu tập thể, sở hữu toàn dân (mà Nhà nước là đại diện quản lý). Các hình thức sở hữu có thể đan xen, phối hợp với nhau, hình thành sở hữu hỗn hợp trong một đơn vị kinh tế. Về thành phần kinh tế, có kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế tập thể, kinh tế nhà nước; các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; KTTT không ngừng được củng cố và phát triển; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đứng trước các thời cơ thuận lợi, Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo tích cực đổi mới phương thức quản lý nhà nước về phát triển kinh tế theo hướng chuyển giao những công việc Nhà nước không nhất thiết phải làm cho các tổ chức xã hội. Đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo; nhất quán Đảng bộ tỉnh giữ vai trò định hướng phát triển chung, chính quyền các địa phương tập trung điều hành thực hiện và giải quyết các vấn đề xã hội, thực thi pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát huy vai trò của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng trong tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách của các tổ chức đảng và chính quyền. Đồng thời hoàn thiện các cơ chế cần thiết thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính sách hướng đến hoàn thiện thực hiện chính quyền số, chính quyền điện tử trong toàn tỉnh. Tập trung xây dựng hoàn thiện các mô hình sản xuất, kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh. Tập trung phát triển các ngành công - nông - lâm - ngư nghiệp có ưu thế của tỉnh và các địa phương phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới; tăng cường liên kết giữa các khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước đã và đang hoạt đông trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông - lâm nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả. Phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị và tính bền vững. Hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp kết hợp chăn nuôi tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trong khu vực. Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 và thiệt hại do thiên tai gây ra. Chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng có giải pháp phục hồi nền kinh tế trong những năm đầu nhiệm kỳ (2020-2021) để tận dụng hiệu quả các cơ hội mới cho bứt phá phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp của tỉnh và các địa phương trong những năm cuối nhiệm kỳ 2023-2025.

Xây dựng nền kinh tế tự chủ, phát huy nội lực

Tuy nhiên thời kỳ đổi mới diễn ra nhanh và có những khó khăn, thách thức do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Trong đó có vai trò lãnh đạo của một số tổ chức đảng và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương do chủ quan trong tư tưởng còn nghĩ Bình Phước là một tỉnh mới được chia tách, kinh tế còn khó khăn, chưa phát triển, chưa đủ điều kiện áp dụng và tiếp cận được những thành tựu tiên tiến của khoa học - kỹ thuật vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Phát triển nông - lâm nghiệp còn những yếu tố thiếu bền vững, tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, đổi mới tổ chức sản xuất còn chậm; đa số doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động hiệu quả chưa cao. Việc tiếp cận và thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chưa mạnh mẽ; việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp còn hạn chế.

Nhiều địa phương chưa xác định được cơ cấu và sản phẩm lợi thế của mình một cách phù hợp. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, nhất là trong công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, bảo vệ, quản lý nguồn tài nguyên, thiên nhiên và bảo vệ, phát triển rừng còn hạn chế, thậm chí chưa hiệu quả.

,

Usdt第三方支付平台

www.trc20.vip)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键出售Usdt。

,

Trong lãnh đạo tạo động lực cho nền kinh tế phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao đời sống nhân dân, các doanh nghiệp trong tỉnh chưa tạo ra được những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt mà chủ yếu sản xuất gia công, lắp ráp giá trị thấp. Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản còn kém phát triển, nhất là khâu bảo quản và chế biến sâu. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ còn thấp, chuyển dịch cơ cấu chậm, mặc dù tỉnh có rất nhiều thế mạnh song xuất khẩu dịch vụ vẫn còn hạn chế chưa tận dụng được hết tiềm năng và đảm bảo tính bền vững.

Trong thời gian tới, để kinh tế của tỉnh phát triển vững bước, tiếp cận hòa cùng nền KTTT định hướng XHCN tuân theo các quy luật thị trường, bảo đảm định hướng XHCN, đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải lãnh đạo giải quyết tốt vấn đề quan trọng sau đây:

Tuân thủ nghiêm các quy luật của KTTT, quy luật giá trị, cạnh tranh, quy luật cung - cầu. Để các quy luật thị trường hình thành và phát huy tác động đòi hỏi phải có đa dạng hình thức sở hữu, các quyền sở hữu, quyền tài sản được pháp luật bảo vệ và có đa dạng thành phần kinh tế, các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Chính quyền các cấp phải có cơ chế, chính sách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, sản xuất theo đúng quy luật thị trường để họ phát huy vai trò của mình trong đầu tư, kinh doanh.

Chính quyền các cấp và cơ quan quản lý không sử dụng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào hoạt động của người dân và các chủ doanh nghiệp. Đây là những cơ sở, điều kiện để các quy luật thị trường vận hành trong nền kinh tế. Đồng thời, các tổ chức đảng thể hiện nhất quán vai trò lãnh đạo chính quyền các cấp bằng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để củng cố, phát triển những yếu tố bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh và các địa phương, hướng tới nền KTTT phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.


Đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển kinh tế nhà nước, để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo trong nền KTTT định hướng XHCN; hỗ trợ, phát triển, phát huy vai trò của nền KTTT; khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển lớn mạnh. Gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách, từng bước phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường...

Trong những năm qua, đảng bộ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững quốc phòng, an ninh để chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị đã tuyên truyền, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước…

Đảng bộ, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải luôn tự chủ trong xác định chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển kinh tế địa phương gắn với phát triển chung của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp phát triển trở thành nòng cốt của kinh tế địa phương, của tỉnh; chú trọng bảo đảm an ninh kinh tế, không ngừng gia tăng tiềm lực kinh tế của các địa phương; vận dụng triệt để quan điểm đa phương hóa, đa dạng hóa trong các mối quan hệ kinh tế. Chủ động hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ nền kinh tế của tỉnh trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Chủ động tích cực hội nhập tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và trong nước. Linh hoạt vận dụng các hiệp định thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ mà Đảng và Nhà nước ta đã ký kết với các nước trên thế giới để mở rộng thị trường xuất - nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp thu các thành tựu khoa học - công nghệ... từ các nước trên thế giới nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển trong thời gian tới.


Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, ưu tiên những ngành có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao của tỉnh; tập trung phát triển các loại hình dịch vụ mới mà tỉnh có tiềm năng. Tiếp tục ban hành và thực hiện các chính sách phát triển ngành du lịch của tỉnh thực sự thành ngành kinh tế - dịch vụ mũi nhọn trong những năm tới, tập trung quy hoạch và đầu tư để hình thành một số khu du lịch gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của tỉnh như khu du lịch Tà Thiết, sóc Bom Bo, khu du lịch tâm linh núi Bà Rá, du lịch sinh thái…

,

Đánh bạc(www.vng.app):Đánh bạc(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Đánh bạc(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Đánh bạc(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

网友评论

最新评论

热门标签